O nás Služby Cenník Referencie Kontakt
Geodeti header

Ceny našich prác stanovujeme výhradne dohodou!

Všetky ceny našich prác určujeme dohodou na základe posúdenia existujúcich podkladov, obhliadky terénu a špecifických požiadaviek objednávateľa. Ak si želáte dozvedieť sa cenu činnosti, ktorú pre Vás máme vykonať, zavolajte nám alebo nám napíšte a radi s Vami túto otázku prekonzultujeme.

Orientačné doporučené ceny:

 • Geometrický plán (súčet dĺžok riešených hraníc, účtujú sa minimálne 2MJ)
 • 100m/150€

 • Polohopisné a výškopisné zameranie a spracovanie územia
 • 1ha/600€

 • Polohopisné a výškopisné zameranie a spracovanie pásu (líniová stavba, komunikácia a pod.)
 • 100m/150€

 • Zameranie a výpočet kubatúry (účtuje sa minimálne 10MJ)
 • 100m2/20€

 • Správne poplatky katastru nehnuteľností - overenie - 3 ks GP
 • 1Kolok/40€

 • Vytyčovanie bodov pre stavebné účely a kontrolné meranie (účtuje sa minimálne 5MJ)
 • 1Bod/10€

 • Vytyčovanie vlastníckej hranice (účtujú sa minimálne 2MJ)
 • 100m/150€

 • Zameranie a spracovanie priebehu inžinierskych sietí
 • 100m/120€

 • Zameranie a vyhotovenie adresného bodu
 • 1Bod/50€

 • Špeciálne merania (1osoba/hodina, účtujú sa minimálne 2MJ)
 • 1Osoba,1Hod/30€

 • Ostatné súvisiace práce (prešetrovanie, konzultácie, poradenstvo a podobne)
 • 1Hod/50€

 • Kópia geodetického elaborátu
 • 5xA4/12€